SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHorák, Jaroslav
dcdateaccessioned2021-12-20T14:33:14Z
dcdateavailable2021-12-20T14:33:14Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31276
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczedržba
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengtenancy
dctitleczeProblém držby v moderním zákonodárství se zřetelem na právo československé (Pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravnyObzor/8-1925-5/#3
dcdescriptionpagination289-301
dcdescriptionpdfpagerange1-13