SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBenko, Štefan
dcdateaccessioned2021-12-21T09:24:44Z
dcdateavailable2021-12-21T09:24:44Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31319
dclanguageslo
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectczebiskupové
dcsubjectczeprávní dějiny
dcsubjectczeUhersko
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengcitizenship
dcsubjectengbishops
dcsubjectenghistory of law
dcsubjectengKingdom of Hungary
dctitlesloStátne občanstvo r. k. biskupov (prelátov) v býv. Uhorsku : Právne následky ztraty čs. státneho občanstva r.k. biskupa čo do výkonu jeho práv v Republice Čs.
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravnyObzor/9-1926-3/#2
dcdescriptionpagination65-69
dcdescriptionpdfpagerange1-5