SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2021-12-21T09:50:45Z
dcdateavailable2021-12-21T09:50:45Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31366
dclanguagecze
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengjudgments
dctitleczeRozhodnutí Nejv. Spr. soudu R. Č. S.
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravnyObzor/9-1926-6/#6
dcdescriptionpagination182-184
dcdescriptionpdfpagerange1-3