SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2021-12-21T10:59:59Z
dcdateavailable2021-12-21T10:59:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31414
dclanguagecze
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengjudgments
dctitleczeRozhodnutí Nejv. Spr. soudu R. Č. S.
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravnyObzor/9-1926-9/#6
dcdescriptionpagination286-287
dcdescriptionpdfpagerange1-2