SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2021-12-21T11:16:48Z
dcdateavailable2021-12-21T11:16:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31431
dclanguagecze
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengjudgments
dctitleczeRozhodnutí Nejv. Spr. soudu R. Č. S.
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravnyObzor/9-1926-10/#5
dcdescriptionpagination317-318
dcdescriptionpdfpagerange1-2