SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorDrbohlav, Karel
dcdateaccessioned2021-12-21T12:34:42Z
dcdateavailable2021-12-21T12:34:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31505
dclanguagecze
dcsubjectczetrestní právo procesní
dcsubjectczepoškozený v trestním řízení
dcsubjectczeUhersko
dcsubjectengprocedural criminal law
dcsubjectengaggrieved party
dcsubjectengKingdom of Hungary
dctitleczeProcesní postavení poškozeného dle uherského trestního řádu (pokračování)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravnyObzor/9-1926-15/#2
dcdescriptionpagination469-475
dcdescriptionpdfpagerange1-7