SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLaštovka, Karel
dcdateaccessioned2021-12-21T12:54:28Z
dcdateavailable2021-12-21T12:54:28Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31540
dclanguagecze
dcsubjectczeČeskoslovensko. Nejvyšší správní soud
dcsubjectczesprávní právo
dcsubjectczesoudní rozhodnutí a stanoviska
dcsubjectengadministrative law
dcsubjectengjudgments
dctitleczeRozhodnutí Nejv. Spr. soudu R. Č. S.
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravnyObzor/9-1926-17/#4
dcdescriptionpagination547-550
dcdescriptionpdfpagerange1-4