Issue Obsah, Volume 3, 1938-1939 (Právní prakse : měsíčník československých právníků)