SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCerman, Jiří
dcdateaccessioned2022-01-18T09:50:43Z
dcdateavailable2022-01-18T09:50:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31625
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczeobčanské soudní řízení
dcsubjectczebranná povinnost
dcsubjectczeProtektorát Čechy a Morava (1939-1945)
dcsubjectenglaw of civil procedure
dcsubjectengcivil procedure
dcsubjectengliability for military service
dcsubjectengBohemia and Moravia (Protectorate, 1939-1945)
dctitleczeÚčinky přerušení sporu podle vládního nařízení č. 199/1938 Sb. z. a n.
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-1/#2
dcdescriptionpagination5-9
dcdescriptionpdfpagerange1-5