SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPražák, Josef
dccontributorauthorPochobradský, Jan
dcdateaccessioned2022-01-18T09:50:43Z
dcdateavailable2022-01-18T09:50:43Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31630
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Dívčí jméno provdané ženy v její firmě ; Československá obilní společnost a Nejvyšší soud ; Individualisace zabavené pohledávky ; Splácení pohledávek podle § 125 ex. ř. ; Splatnost a promlčení poplatků, na které se vztahuje § 3 zák. č. 65/1933
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-1/#6
dcdescriptionpagination21-31
dcdescriptionpdfpagerange1-11