SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHochberger, Arnošt
dcdateaccessioned2022-01-18T10:46:06Z
dcdateavailable2022-01-18T10:46:06Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31645
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczenemovitosti
dcsubjectczeexekuce
dcsubjectengcivil law
dcsubjectengreal property
dcsubjectengexecutions (law)
dctitleczeVliv zákazů zcizení a zatížení nemovitosti na vedení exekuce pro veřejnoprávní pohledávky
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-2/#3
dcdescriptionpagination50-55
dcdescriptionpdfpagerange1-6