Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2043-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorŠtěpina, Jaroslav
dccontributorauthorFrydrych, Josef
dcdateaccessioned2022-01-18T12:35:09Z
dcdateavailable2022-01-18T12:35:09Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31658
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Sídlo kupců, obchodních společnostní a družstev podle vlád. nař. ze 4. listopadu 1938, č. 266 Sb. z. a n. ; Aplikace vl. nař. č. 238/35 Sb. z. a n. v řízení knihovním, sporném a exekučním ; Jak musí postupovati nearijci, svěřují-li v Sudetském území právní zastoupení advokátům ; Opatrnost při přiznání k dani z obratu u advokátů
dctypeArticle
munipositionnumber9
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-3/#9
dcdateembargoend2043-01-01
dcdescriptionpagination125-128
dcdescriptionpdfpagerange1-4