SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorLeipert, Josef
dcdateaccessioned2022-01-18T12:35:10Z
dcdateavailable2022-01-18T12:35:10Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31664
dclanguagecze
dcsubjectczedaň z příjmů fyzických osob
dcsubjectczedaňová politika
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengpersonal income tax
dcsubjectengtax policy
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeZměna daně důchodové a všeobecné výdělkové
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-3/#4
dcdescriptionpagination104-107
dcdescriptionpdfpagerange1-4