SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2022-01-18T16:36:59Z
dcdateavailable2022-01-18T16:36:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31677
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Otázka žalobního petitu ; Určovací žaloba k odvrácení promlčení ; Soudní poplatky v Sudetském území ; Označení úřadů v Sudetoněmeckém území
dctypeArticle
munipositionnumber10
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-4/#10
dcdescriptionpagination169-176
dcdescriptionpdfpagerange1-8