SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVerner, Vladimír
dcdateaccessioned2022-01-18T16:36:59Z
dcdateavailable2022-01-18T16:36:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31679
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengcitizenship
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePřezkoumání česko-slovenského státního občanství podle vlád. nař. č. 15/1939 Sb. l
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-4/#2
dcdescriptionpagination131-134
dcdescriptionpdfpagerange1-4