SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorMuchka, František
dcdateaccessioned2022-01-18T16:37:00Z
dcdateavailable2022-01-18T16:37:00Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31684
dclanguagecze
dcsubjectczeobchodní právo
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectczenemovitosti
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcommercial law
dcsubjectengcorporation law
dcsubjectengreal property
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePoplatky z nemovitých přínosů do společnosti tiché a příležitostné
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-4/#6
dcdescriptionpagination149-151
dcdescriptionpdfpagerange1-3