SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFrydrych, Josef
dcdateaccessioned2022-01-20T13:39:21Z
dcdateavailable2022-01-20T13:39:21Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31696
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Epilog k otázce přípustnosti rekursu proti usnesení o určení smírem vyhrazených útrat ; Slovenská úprava "židovské otázky" ; Organisace slovenských soudů ; Slovenští živnostníci v Čechách a na Moravě
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-5/#8
dcdescriptionpagination213-216
dcdescriptionpdfpagerange1-4