SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorJeřábek, Vladimír
dccontributorauthorHlavatý, Ladislav
dcdateaccessioned2022-01-20T16:32:41Z
dcdateavailable2022-01-20T16:32:41Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31714
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Možnost požadování náhrady dodatečné škody po uzavření smíru se vzdáním se nároků do budoucna ; Obmezení výplaty vkladů a soudní deposita ; Námitku promlčení v pracovních věcech možno vznésti ještě i v druhé stolici ; Exekuce na základě exekučních titulů vzniklých před 15. březnem 1939 ; Kdy podléhá podnájem nemovitostí dani z obratu ; Soudní poplatky u německých soudů v Protektorátě
dctypeArticle
munipositionnumber10
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-6/#10
dcdescriptionpagination259-264
dcdescriptionpdfpagerange1-6