Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2041-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPeška, Zdeněk
dcdateaccessioned2022-01-20T16:32:41Z
dcdateavailable2022-01-20T16:32:41Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31717
dclanguagecze
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectczestátní občanství
dcsubjectczemezinárodní právo
dcsubjectczedruhá světová válka (1939-1945)
dcsubjectczeNěmecko
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengcitizenship
dcsubjectenginternational law
dcsubjectengWorld War (1939-1945)
dcsubjectengGermany
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNaše státní příslušnost v poměru k Německé říši
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-6/#1
dcdateembargoend2041-01-01
dcdescriptionpagination217-223
dcdescriptionpdfpagerange1-7