Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorBauer, Miroslav
dccontributorauthorPochobradský, Jan
dccontributorauthorChytil, Alois
dccontributorauthorČistecký, J.
dcdateaccessioned2022-01-20T16:32:42Z
dcdateavailable2022-01-20T16:32:42Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31719
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Jaroslav Kallab šedesátníkem ; Poměr mezi vl. nař.ze dne 27. ledna 1939 č. 15 a výnosem Vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939 čl. 2 ; Aplikace § 484 o.o.z. při posuzování práv a povinností z výměnku ; Zřizování opatrovníků pro nepřítomné dle § 276 o.z.o. ; K otázce námitky zahájené rozepře ; Právní úprava stavby dálnic ; Přípravné práce pro sčítání lidu ; Nová slovenská ústava
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravniPrakse/3-1938-6/#7
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination244-255
dcdescriptionpdfpagerange1-12