SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSvatuška, Ladislav
dcdateaccessioned2022-01-31T08:25:57Z
dcdateavailable2022-01-31T08:25:57Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31741
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Říšskoněmecké úřady v Sudetech (Sudetengau) ; Pasivní legitimace procesní ve věcech útvarů a příslušníků SS ; Přisouzení útrat výkonu při exekuci pro méně než 1000 K. ; Omezení v udělování hostinských koncesí ; Vydávání potvrzení o zaplacení daní a poplatků k účelům vystěhovaleckým ; Umístění ministerstva vnitra
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/PravniPrakse/4-1939-2/#8
dcdescriptionpagination84-88
dcdescriptionpdfpagerange1-5