Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2037-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorBauer, František
dccontributorauthorPužman, Josef
dccontributorauthorKoblížek, Oldřich
dccontributorauthorPražák, Josef
dccontributorauthorFrydrych, Josef
dcdateaccessioned2022-01-31T08:25:59Z
dcdateavailable2022-01-31T08:25:59Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31748
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Nabytí vlastnictví k movitým věcem v dražbě ; Mzdová a platová úprava ; Několik poznámek k nařízení ze dne 23. října 1939 o propuštění židovských zaměstnanců v Protektoratu Böhmen und Mähren ; Úmluvy o přesunování pojistného na zaměstnance ; K výkladu § 48, odst. 4 zák. č. 81/1935 Sb. z. a n. ; Příslušnost soudů Protektorátu v nesporných věcech ; Legitimace výboru advokátní komory ku podání stížnosti na nejvyšší správní soud
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/4-1939-2/#5
dcdateembargoend2037-01-01
dcdescriptionpagination68-80
dcdescriptionpdfpagerange1-13