Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2059-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorKroc, Josef
dcdateaccessioned2022-01-31T10:33:55Z
dcdateavailable2022-01-31T10:33:55Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31759
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Přeměna rozvodu v rozluku jen na návrh nevinné strany? ; Prohlášení účastníků ve smyslu § 7 druhého prováděcího výnosu k nařízení o židovském majetku ; Změny společenských, společenstevních a spolkových stanov nutných pro změnu státoprávních poměrů ; O námitce věcné nepříslušnosti pracovního soudu ; Povolování platebních lhůt v soudních sporech ; Zákaz zvyšování cen při soudních dražbách ; Jazyková prakse ; Sdělení ministerstva spravedlnosti ; Procesní legitimace separačního kurátora ; O ručení za úrazy na chodníku (při sněhu a náledí) ; Odčitatelnost příspěvků do odborových organisací ; Informativní výtahy o nových normách
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/PravniPrakse/4-1939-3/#8
dcdateembargoend2059-01-01
dcdescriptionpagination139-152
dcdescriptionpdfpagerange1-14