SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCerman, Jiří
dcdateaccessioned2022-01-31T10:33:56Z
dcdateavailable2022-01-31T10:33:56Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31760
dclanguagecze
dcsubjectczebytová politika
dcsubjectczeexekuce
dcsubjectczenájemní právo
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenghousing policy
dcsubjectengexecutions (law)
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeOdklad vyklízení některých bytů (Vládní nařízení č. 99, 146 a 233/39 Sb. z a n.)
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravniPrakse/4-1939-3/#2
dcdescriptionpagination106-115
dcdescriptionpdfpagerange1-10