SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFrydrych, Josef
dccontributorauthorSvoboda, Vlastimil
dcdateaccessioned2022-01-31T10:33:57Z
dcdateavailable2022-01-31T10:33:57Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31766
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Ještě k vstupu Protektorátu Čechy a Morava do závazků předchozích státních útvarů ; Derogace právních předpisů v roce 1939 ; Platnost říšských norem na území Protektorátu ; O právu pronajímatele k věcem nájemcem vneseným podle § 1101 obč. zák. ; Remunerace ; Výpověď pojistky
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/4-1939-3/#5
dcdescriptionpagination125-134
dcdescriptionpdfpagerange1-10