Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2059-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKočí, Vladimír
dccontributorauthorPoláček, František
dccontributorauthorSenovský, Aug.
dccontributorauthorMuchka, František
dccontributorauthorKubeš, Vladimír
dccontributorauthorHaupt, Jaroslav
dcdateaccessioned2022-01-31T13:52:32Z
dcdateavailable2022-01-31T13:52:32Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31791
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Může být ve sporu o rozvod vydán rozsudek pro uznání? Vliv války na obligační smlouvy ; Praktické zkušenosti ze zastupování před německými soudy v Protektorátu Čechy a Morava ; Zmateční stížnost či odvolání o nepodmínečném odsouzení? Kdy má poplatník nárok na posečkání daní ; Jest poplatku prosto "kvitování per contractum" ve smlouvách, závislých na úředním schválení? Je jistota za vedlejší závazky z kupní dobírky poplatku prostým utvrzením hlavního právního jednání? ; Poznámka k výkladu předpisů o konversi vedlejších závazků ; Obchodní a živnostenské knihy na volných listech při dědických poplatcích ; Umístění soudů v Brně
dctypeArticle
munipositionnumber9
digilawmepathserial/PravniPrakse/4-1939-5/#9
dcdateembargoend2059-01-01
dcdescriptionpagination236-248
dcdescriptionpdfpagerange1-13