SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorCerman, Jiří
dccontributorauthorBauer, František
dccontributorauthorMálek, Jaroslav
dccontributorauthorSobota, Vlastimil
dcdateaccessioned2022-01-31T13:52:33Z
dcdateavailable2022-01-31T13:52:33Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31796
dclanguagecze
dclanguageger
dctitleczeGlosy a aktuality - Ještě k právnímu postavení Treuhändra ; K otázce vydání soudního deposita správci židovského podniku ; Vyhledávací zásada v opravném řízení rozlukovém ; Uznání části žalobního nároku a útraty sporu ; Příspěvek k výkladu pojmu účastníka v nesporném řízení ; O výpovědi pracovního poměru zaměstnavatelem-spolkem
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravniPrakse/4-1939-5/#7
dcdescriptionpagination224-235
dcdescriptionpdfpagerange1-12