Issue Obsah, Volume 4, 1939-1940 (Právní prakse : měsíčník československých právníků)