SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorFrydrych, Josef
dccontributorauthorHora, Jiří
dccontributorauthorHaupt, Jaroslav
dcdateaccessioned2022-02-01T08:55:32Z
dcdateavailable2022-02-01T08:55:32Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31837
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Rozhodnutí soudní nebo pouhé oznámení? ; Bezelstný držitel pozemku a úprava hranic ; Oceňování nesplnitelných dávek naturálních ; Nájemní hodnota a amortisační kvota u budov s hlediska přímých daní ; Platební styk Protektorátu se Slovenskem
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravniPrakse/5-1940-1/#7
dcdescriptionpagination45-48
dcdescriptionpdfpagerange1-4