Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorSteigerhof, Emil
dccontributorauthorFrydrych, Josef
dccontributorauthorHrdlička, Vladimír
dccontributorauthorZettl, Jaroslav
dcdateaccessioned2022-02-01T08:55:32Z
dcdateavailable2022-02-01T08:55:32Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31838
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Z novější rozlukové nesporné prakse ; Platnost manželských rozsudků říšskoněmeckých soudů v Protektorátu Čechy a Morava ; Nejvyšší soud o postihu při odpovědnosti za náhradu škody ; Výpověď pojistky ; Je vynětí věcí cenových z příslušnosti Neiv. správ. soudu platné?
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravniPrakse/5-1940-1/#4
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination35-42
dcdescriptionpdfpagerange1-8