Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2055-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPošvář, Jaroslav
dccontributorauthorFritz, Aug.
dcdateaccessioned2022-02-10T11:36:37Z
dcdateavailable2022-02-10T11:36:37Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/31995
dclanguagecze
dctitleczeLiteratura ; Z právní prakse - Nová organisace ústředních úřadů ; Vliv zaplacení obligačního nároku věřitelem k tíži dlužníkově na právní povahu nároku věřitelova vůči dlužníkovi a na jeho promlčení ; Přechod pojištění pro budoucí zájem ; Odměny za advokátní seznamy útrat (Příspěvek k diskusi v Soudcovských listech) ; Soukromé smíry exekučním titulem ; Z kterých úplat se platí stará 3% a z kterých nová 2% daň z obratu? ; Odstranění listinných poplatků v Říši
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravniPrakse/6-1941-3/#6
dcdateembargoend2055-01-01
dcdescriptionpagination91-96
dcdescriptionpdfpagerange1-6