SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorAnonymous
dcdateaccessioned2022-02-11T10:55:54Z
dcdateavailable2022-02-11T10:55:54Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32034
dclanguagecze
dcsubjectczeprávo
dcsubjectczezákonodárství
dcsubjectczeProtektorát Čechy a Morava (1939-1945)
dcsubjectenglaw
dcsubjectenglegislation
dcsubjectengBohemia and Moravia (Protectorate, 1939-1945)
dctitleczeVývoj protektorátního práva za vedení zastupujícího říšského protektora
dctypeArticle
munipositionnumber1
digilawmepathserial/PravniPrakse/6-1941-6/#1
dcdescriptionpagination161-163
dcdescriptionpdfpagerange1-3