SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPelikán, Vladimír
dccontributorauthorKučera, Miloš
dcdateaccessioned2022-02-11T10:55:55Z
dcdateavailable2022-02-11T10:55:55Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32036
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Jsou úmluvy o odstupném za uvolnění bytu přípustné? ; Advokát' nemá nároku na advokátní odměnu ve vlastním civilním sporu? ;
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravniPrakse/6-1941-6/#7
dcdescriptionpagination189-192
dcdescriptionpdfpagerange1-4