SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorRáliš, Antonín
dccontributorauthorVávra, Miloslav
dccontributorauthorDorazil, Jaroslav
dccontributorauthorSobota, Vlastimil
dcdateaccessioned2022-02-11T10:55:55Z
dcdateavailable2022-02-11T10:55:55Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32039
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Trestněprávní činnost Jaroslava Kallaba ; K doložkám o převzetí povinnosti k placení daní při kupech ; Postihový nárok směnečných rukojmí ; Vydání pracovního vysvědčení ; Ještě o určovacích žalobách
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/6-1941-6/#5
dcdescriptionpagination180-188
dcdescriptionpdfpagerange1-9