SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorKroc, Josef
dcdateaccessioned2022-03-04T15:39:19Z
dcdateavailable2022-03-04T15:39:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32056
dclanguagecze
dcsubjectczepracovní právo
dcsubjectczevýpověď z pracovního poměru
dcsubjectczenáhrada škody
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectenglabor laws and legislation
dcsubjectengnotice (labor law)
dcsubjectengreparations
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNároky soukromého zaměstnance při bezdůvodném propuštění
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravniPrakse/6-1941-7/#2
dcdescriptionpagination197-202
dcdescriptionpdfpagerange1-6