SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHavelka, Josef
dcdateaccessioned2022-03-04T15:39:19Z
dcdateavailable2022-03-04T15:39:19Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32058
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo procesní
dcsubjectczesoudnictví
dcsubjectczeexekuce
dcsubjectczeProtektorát Čechy a Morava (1939-1945)
dcsubjectczeNěmecko
dcsubjectenglaw of civil procedure
dcsubjectengadministration of justice
dcsubjectengexecutions (law)
dcsubjectengBohemia and Moravia (Protectorate, 1939-1945)
dcsubjectengGermany
dctitleczeNařízení k jednotné úpravě výkonu exekučních titulů v praksi protektorátních soudů
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravniPrakse/6-1941-7/#3
dcdescriptionpagination203-214
dcdescriptionpdfpagerange1-12