Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2052-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHora, Jiří
dccontributorauthorZettl, Jaroslav
dccontributorauthorŠpaček, Antonín
dccontributorauthorBrdička, Jan
dcdateaccessioned2022-03-04T15:39:20Z
dcdateavailable2022-03-04T15:39:20Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32059
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Jubileum presidenta dra Háchy ; Smír, uzavřený mezi manžely během sporu o rozvod, platí i pro dobu po rozvodu (po rozluce), není-li v něm jiné výhrady ; Ochrana rozhlasu před rušením ; Nárok obmyšleného a konkurs pojistníkův ; Příklep v dražbě za platnosti zákazu zvyšování cen ; Zánik daňové povinnosti u domovní daně: o krok blíže k zásadnímu rozhodnutí? ; Nezdanitelnost mimořádné odměny ve spojitosti se služebním poměrem ;
dctypeArticle
munipositionnumber7
digilawmepathserial/PravniPrakse/6-1941-7/#7
dcdateembargoend2052-01-01
dcdescriptionpagination235-247
dcdescriptionpdfpagerange1-13