SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorEysselt, Eduard
dcdateaccessioned2022-05-06T14:54:48Z
dcdateavailable2022-05-06T14:54:48Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32075
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Glosy k potravinovému zákonu ; Příslušnost ústředních úřadů ve věcech akciových společností a společností s r.o. ; Osobní změny ve veřejné obchodní společnosti a ve společnosti komanditní, společnost tichá. Zánik daňové povinnosti k všeobecné dani výdělkové
dctypeArticle
munipositionnumber8
digilawmepathserial/PravniPrakse/6-1941-8/#8
dcdescriptionpagination301-304
dcdescriptionpdfpagerange1-4