SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorStoklasa, Jan
dcdateaccessioned2022-05-06T14:54:52Z
dcdateavailable2022-05-06T14:54:52Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32080
dclanguagecze
dcsubjectczehospodářské právo
dcsubjectczekapitálové společnosti
dcsubjectczeakcie
dcsubjectczezisk
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcorporation law
dcsubjectengcorporate enterprises
dcsubjectengstocks
dcsubjectengprofit
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczePodíl na zisku a dávka z dividend u kapitálových společností ve smyslu vlád. nař. č. 141/1942 Sb.
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravniPrakse/6-1941-8/#4
dcdescriptionpagination288-290
dcdescriptionpdfpagerange1-3