Volume 7, 1942-1943 (Právní prakse : měsíčník československých právníků)