SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorVacura, Jiří
dccontributorauthorPokorný, Karel
dcdateaccessioned2022-05-11T12:05:21Z
dcdateavailable2022-05-11T12:05:21Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32101
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Otázka možnosti pronájmu závodního podílu ve společnosti s r.o. ; Žaloba o zmatečnost usnesení valné hromady akcionářů ; Použití daňového zákona pro poplatky
dctypeArticle
munipositionnumber5
digilawmepathserial/PravniPrakse/7-1942-1/#5
dcdescriptionpagination19-23
dcdescriptionpdfpagerange1-5