SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHrdlička, Jan
dccontributorauthorHrubý, Josef
dccontributorauthorKopelent, František
dcdateaccessioned2022-05-11T15:22:50Z
dcdateavailable2022-05-11T15:22:50Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32137
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Vliv ujednání podle § 1405 o.z.o na trvání nároků podle §§ 91 a 154 o. z. o. ; Přerušení stavu sporu do rozhodnutí NÚC při námitce nepříslušnosti. (Jen částečná neplatnost smlouvy při porušení cenových předpisů?)
dctypeArticle
munipositionnumber3
digilawmepathserial/PravniPrakse/7-1942-3/#3
dcdescriptionpagination116-124
dcdescriptionpdfpagerange1-9