SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHavelka, Josef
dcdateaccessioned2022-05-11T16:17:52Z
dcdateavailable2022-05-11T16:17:52Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32147
dclanguagecze
dcsubjectczeobčanské právo
dcsubjectczebytová politika
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengcivil law
dcsubjectenghousing policy
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeRozhodnutí obcí podle vlád. nař. čís. 177/41 Sb. jako exekuční tituly vykonatelné soudní exekucí
dctypeArticle
munipositionnumber2
digilawmepathserial/PravniPrakse/7-1942-4/#2
dcdescriptionpagination129-138
dcdescriptionpdfpagerange1-7