SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorPokorný, Vladimír
dccontributorauthorVipler, Kamil
dccontributorauthorZettl, Jaroslav
dcdateaccessioned2022-05-12T09:19:16Z
dcdateavailable2022-05-12T09:19:16Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32202
dclanguagecze
dctitleczeGlosy a aktuality - Praesumpce manželského původu dítěte podle nové úpravy ; K otázce věcné příslušnosti pro nároky na náhradu nákladů na výživu, uplatněné podle § 1042 obč. zák. ; Určení existenčního minima podle § 6 nař. o zabavení mzdy 1940 ; Meze pro vznik a trvání práv živnostenského vlastnictví
dctypeArticle
munipositionnumber4
digilawmepathserial/PravniPrakse/7-1942-7/#4
dcdescriptionpagination298-302
dcdescriptionpdfpagerange1-5