SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorHölzl, Jaroslav
dcdateaccessioned2022-05-12T09:19:16Z
dcdateavailable2022-05-12T09:19:16Z
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32203
dclanguagecze
dctitleczeZ právní prakse - Plenární rozhodnutí nejvyššího soudu o ocenění předmětu sporu ; Veřejný zájem při zbavení svéprávnosti ; Prakse proti ochraně nájemníků
dctypeArticle
munipositionnumber6
digilawmepathserial/PravniPrakse/7-1942-7/#6
dcdescriptionpagination303-304
dcdescriptionpdfpagerange1-2