Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorEngliš, Karel
dcdateaccessioned2022-05-19T12:00:41Z
dcdateavailable2022-05-19T12:00:41Z
dcdateissued1912
dcidentifier000315899
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32221
dcformatextent29 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Mor. odboru Národní rady české
dcsubjectczeodbory
dcsubjectczepracovní smlouvy
dcsubjectczeprávo sociálního zabezpečení
dcsubjectczesociální politika
dcsubjectczesociální skupiny
dcsubjectczesociologie
dcsubjectenglabor contracts
dcsubjectenglabor unions
dcsubjectengsocial groups
dcsubjectengsocial policy
dcsubjectengsocial security law
dcsubjectengsociology
dctitleczeÚvod do sociální politiky
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialV Brně
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01