Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorEngliš, Karel
dcdateaccessioned2022-05-19T12:31:24Z
dcdateavailable2022-05-19T12:31:24Z
dcdateissued1919
dcidentifier000291337
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32249
dcformatextent36 s.
dclanguagecze
dcpublisherNákladem Tisk. odboru Československé národní demokracie
dcsubjectczeekonomie
dcsubjectczehospodářská politika
dcsubjectczepolitické strany
dcsubjectczeprogramy a projekty
dcsubjectczesociální práce
dcsubjectczeústavní právo
dcsubjectengconstitutional law
dcsubjectengeconomic policy
dcsubjectengeconomics
dcsubjectengpolitical parties
dcsubjectengprograms and projects
dcsubjectengsocial work
dcsubjectczeČeskoslovensko
dcsubjectengCzechoslovakia
dctitleczeNaše hospodářská a sociální práce : připojen hospodářsko-sociální program Československé národní demokracie, schválený valným sjezdem strany v úterý, dne 25. března 1919
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatial[S. l.]
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01