Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorEngliš, Karel
dcdateaccessioned2022-05-19T12:40:09Z
dcdateavailable2022-05-19T12:40:09Z
dcdateissued1919
dcidentifier000289315
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32257
dcformatextent60 s.
dclanguagecze
dcpublishers.n.
dcsubjectczeekonomické reformy
dcsubjectczefinanční politika
dcsubjectczefinanční právo
dcsubjectczemajetkové daně
dcsubjectczeměnová politika
dcsubjectczestát a právo -- dějiny -- 20. století
dcsubjectczeveřejný dluh
dcsubjectczeznárodnění
dcsubjectczeeconomic reforms
dcsubjectengfinancial law
dcsubjectengfinancial policy
dcsubjectengmonetary policy
dcsubjectengnationalization
dcsubjectengproperty tax
dcsubjectengpublic debts
dcsubjectengstate and law
dcsubjectczeČeskoslovensko -- 1919-1939
dcsubjectengCzechoslovakia -- 1919-1939
dctitleczeMěnový a finanční problém československého státu : výsledky písemné ankety o úpravě měny a likvidaci válečných břemen, uspořádané komisí pro přechodné hospodářství při Obchodní a živnostenské komoře v Praze
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialPraha
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01