Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorEngliš, Karel
dcdateaccessioned2022-05-19T13:02:09Z
dcdateavailable2022-05-19T13:02:09Z
dcdateissued1925
dcidentifier006469749
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32281
dcformatextent200 stran
dclanguagecze
dcpublisherStátní nakladatelství
dcsubjectczeekonomické teorie
dcsubjectczenárodní hospodářství
dcsubjectczepeněžnictví
dcsubjectczepeníze
dcsubjectczeúvěry
dcsubjectengbanking industry
dcsubjectengcredit
dcsubjectengeconomics (theory)
dcsubjectengmoney
dcsubjectengnational economy
dctitleczeVybrané kapitoly z národního hospodářství
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialV Praze
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01