Please log in to access the item (fulltext)
Document access restricted
Available from: 2032-01-01

Access to the full text of this document is allowed to the employees of Faculty of Law of Masaryk University.

page.general.thumbnail
SchemaElementQualifierLanguageValue
SchemaElementQualifierLanguageValue
dccontributorauthorEngliš, Karel
dcdateaccessioned2022-05-20T08:42:34Z
dcdateavailable2022-05-20T08:42:34Z
dcdateissued1930
dcidentifier000088708
dcidentifierurihttp://digi.law.muni.cz/digilaw/32325
dcformatextent1 sv. (různé stránkování).
dclanguagecze
dcpublisherNakladatelství Barvič & Novotný
dcsubjectekonomické teorie
dcsubjectekonomie
dcsubjectfinanční politika
dcsubjectnárodní hospodářství
dcsubjectteleologie
dcsubjectteorie hodnoty
dcsubjecteconomics (theory)
dcsubjecteconomics
dcsubjectfinancial policy
dcsubjectnational economy
dcsubjectteleology
dcsubjecttheory of value
dctitleczeProblémy hospodářské teleologie : odpověď prof. Dru J. Loevensteinovi
dctypenarodni-hospodarstvi-financni-pravo
dctermsspatialBrno
dcrightsopenaccessTRUE
dcformatsourceSCAN
dcformatfonttypeMODERN_LATIN
dcdateembargoend2032-01-01